De president van de regering, Pedro Sánchez, heeft medegedeeld dat de Raad van Ministers op 29 maart het actieplan op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zal goedkeuren, dat onder meer belastingverlagingen op brandstoffen zal omvatten, hoewel hij niet precies aangaf welke.

In een persconferentie benadrukte hij dat de Spaanse regering zich ten zeerste bewust is van de prijs die huishoudens momenteel moeten betalen om de tank te vullen, de elektriciteitsrekening te betalen en het huis te verwarmen. “Dus wat wij gaan doen, is de prijs eenvoudig en met onmiddellijke ingang verlagen”. De prijsverlaging geldt voor Spaanse huishoudens, bedrijven en zelfstandigen.

“Er komen belastingverlagingen, maar we moeten energie-autonomie krijgen op Europees niveau. Het heeft weinig zin dat we belastingen verlagen als we een disfunctionele energiemarkt hebben die niet is voorbereid op de evolutie van de gasprijzen.

In Spanje, is 45% van de opwekking afkomstig van hernieuwbare bronnen die concurrerend en goedkoop zijn en slechts 15% van gas.

Evenzo heeft Sánchez de noodzaak van meer Europese coördinatie rond de defensie-industrie aan het licht gebracht en een verhoging van de begrotingspost voor de komende jaren aangekondigd.

Concreet verzekerde hij dat defensie dit jaar een investering van 1,4% van het BBP zal hebben in vergelijking met de vorige 1,25% en legde uit dat het doel is om 2% van het bruto binnenlands product te bereiken om te voldoen aan de NAVO-norm.

Al met al zullen wij blijven zitten met hogere prijzen en dus een aanzienlijke inflatie voor dit jaar en de volgende jaren.