Autonomos in Spanje zijn zelfstandige ondernemers en directeur-grootaandeelhouders.

Een autonomo moet in Spanje maandelijks sociale lasten betalen, waarvoor deze verzekerd is voor een aantal sociale uitkeringen.

De sociale lasten voor deze autonomos bedragen ongeveer € 350 per persoon per maand, maar gedurende een bepaalde periode ontvangt een autonomo onder voorwaarden aanzienlijke kortingen op deze premie.

Een Autonomo heeft hierdoor recht op de onderstaande uitkeringen:

WW
Een zelfstandige/directeur bouwt geen WW op, hoewel men zich in bepaalde omstandigheden hiervoor extra kan verzekeren.
Personeel bouwt wel WW op te weten 25% van het aantal gewerkte dagen.
Dus heeft iemand 1 jaar gewerkt dan heeft diegene recht op 3 maanden WW.
Men krijgt de eerste 6 maanden 70% van het laatst verdiende loon en daarna 60% van het laatst verdiende loon.
Na de opgebouwde periode ontvangt men geen uitkering meer.

Pensioen
Voor een pensioen moet je minimaal 15 jaar gewerkt en betaald hebben.

Dan ontvang je een minimum pensioen van ongeveer € 350 per maand.

Om met pensioen te kunnen moet je de leeftijd van 65 jaar hebben.

Indien je 35 jaar gewerkt  en betaald hebt ontvang je een maximaal pensioen van ongeveer € 1.000,- per maand (vergelijkbaar met de Nederlandse AOW).

Als je meer pensioen wilt kun je een extra premie betalen.

Het aantal gewerkte en betaalde jaren in Nederland telt mee voor je pensioen in Spanje.

Je moet hiervoor wel een certificaat in Nederland aanvragen.

Ziektekosten
Dokterskosten en ziekenhuis worden voor 100% vergoed behalve indien men gebruik maakt van een privé-kliniek of een privé-arts.

Medicijnen worden voor 60% vergoed, de tandarts wordt niet vergoed met uitzondering van het trekken van kiezen of tanden, dit wordt wel vergoed.

Ziekengeld
De eerste 14 dagen ziekte worden niet vergoed.

Vanaf de 15e dag wordt 75% van het salaris betaald.

Indien men 18 maanden ziek is moet men gekeurd worden.

Hierna gaat de uitkering afhankelijk van de uitslag van de keuring door of  men wordt arbeidsongeschikt verklaard.

Indien men arbeidsongeschikt verklaard is, dan krijgt men afhankelijk van de ongeschiktheid een uitkering van ongeveer 50%.

Dit laatste alleen als men minstens 5 jaar premie betaald heeft.

 

Verdere informatie en het inschrijven als Autonomo:

Accountnet

www.accountnet.info of tel: 965887840